Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă menţionată.

Aş vrea să subliniez faptul că Guvernul nu susţine adoptarea.

Senatul a respins propunerea legislativă.

De asemenea, Comisia pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dat aviz negativ.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea art.118 din Ordonanţa nr.195/2002, în sensul că, prin plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor, se doreşte depunerea acesteia direct la instanţa de judecată din raza de domiciliu a contravenientului.

Cu prilejul dezbaterilor, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se impune, întrucât, potrivit deciziei Curţii Constituţionale nr.347/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69, textul art.118 a fost modificat şi completat în vederea asigurării accesului liber la justiţie.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.