Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Senatul a respins această propunere. De asemenea, Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea, propunere care are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri din România.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să propună plenului respingerea propunerii legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.