Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative “Legea staţiunilor, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice”

Domnul Iulian Iancu:

Aici avem o lege care se adresează deja staţiunilor, în ansamblul lor. Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea şi avizarea în fond.

Guvernul nu susţine adoptarea.

Senatul a respins propunerea.

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au vizat negativ.

Propunerea are ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în staţiuni turistice şi zone turistice.

Membrii comisiei, pentru raţiunile prezentate anterior şi pentru cele care aici fac un subiect distinct privind analizarea din punct de vedere financiar, colectarea taxelor, impozitelor locale, reglementarea iniţiativei la taxa hotelieră şi toate celelalte aspecte, propun plenului respingerea acestei propuneri.

Media
No rating yet

Comments are closed.