Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “PETROM”-S.A. Bucureşti

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Situaţia e similară. Senatul a respins propunerea. Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri. De asemenea, Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică au avizat negativ.

În urma analizei, în dezbaterile avute în comisie, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună Camerei respingerea acestei iniţiative legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.