Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în administrarea Societăţii Feroviare de Turism „SFT-CFR-S.A.” actualilor chiriaşi

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisiile juridică, de disciplină şi imunităţi şi pentru industrii şi servicii, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Subliniez că Senatul a adoptat acest proiect de lege; de asemenea, Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism „CFR” S.A., a locuinţelor de serviciu actualilor chiriaşi.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, drept pentru care vă propun două minute de dezbateri generale, un minut pe articole.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.