Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisiile juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia pentru apărare a avizat favorabil acest proiect, proiect care transpune Directiva 2011/82 în dreptul naţional român şi stabileşte procedura aplicabilă pentru schimbul de informaţii între statele membre prin intermediul punctelor naţionale de contact care sunt autorizate să efectueze căutări automatizate, referitoare la date privind vehicule şi date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor.

Căutările automatizate se realizează sub formă de cerere scrisă de către punctul naţional de contact al statului membru în care s-a săvârşit încălcarea.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiilor propun plenului adoptarea proiectului de lege în forma adoptată la Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.