Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind parteneriatul public-privat

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

O nouă lege extrem de importantă cu care au fost sesizate pentru dezbatere în fond Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

De asemenea, aş vrea să subliniem faptul că avem în acest proiect o reglementare ce încheie şi derulează parteneriatul public-privat care are ca obiect principal reabilitarea şi/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau utilizarea unui serviciu public.

Urmare a dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.