Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat.

Vreau să vă subliniez că Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect.

Proiectul are ca obiect aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii.

Acest proiect a fost în dezbaterea comisiei şi a fost aprobat cu unanimitate de voturi, însă în şedinţa din 8 mai 2012 Camera a hotărât retrimiterea proiectului la Comisia pentru industrii şi servicii, pentru o nouă examinare.

În urma reexaminării, membrii comisiei au adoptat proiectul de lege, a fost retrimis Camerei care, în data de 12 martie 2013, l-a retrimis şi, în urma noii reexaminări membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, propun plenului Camerei adoptarea proiectului de lege.

Mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Două minute dezbateri generale, un minut pe articole.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.