Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă menţionez că proiectul a fost adoptat de Senat. De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, toate comisiile au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege reglementează, aşa cum s-a menţionat, Codul aerian civil şi propune realizarea unei concordanţe între terminologia Regulamentului Comisiei Europene nr.1008/2008 şi Codul aerian civil.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.