Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată în procedură de urgenţă spre dezbatere şi avizare cu proiectul de lege menţionat.

De asemenea, aş vrea să vă subliniez că are aprobarea Senatului, comisiilor de specialitate şi reglementează acelaşi domeniu, al achiziţiilor publice.

Membrii comisiei supun plenului adoptarea cu unanimitate de voturi.

Media
No rating yet

Comments are closed.