Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Comisia pentru industrie şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea pe fond cu proiectul de lege menţionat.

Stimaţi colegi,

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. De asemenea, foarte pe scurt, aş vrea să vă spun că în principal obiectul de reglementare al proiectului de lege este alinierea la Directiva 58/2007, precum şi la Directiva 440/1991 şi Directiva 14/2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare.

De asemenea, dezvoltarea căilor ferate comunitare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună plenului adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.