Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în conformitate cu prevederile art.95 pentru dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de lege menţionat.

Aş vrea să subliniez faptul că acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, precum şi faptul că are avizul favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.

Proiectul, aşa cum s-a menţionat de către reprezentantul Executivului, reglementează compensarea debitului Companiei Naţionale de Căi Ferate în valoare de 119 milioane de lei şi debit care va fi preluat de ANAF cu o parte din debitul pe care Societatea Naţională de Transport Feroviar – CFR Marfă – îl are faţă de Compania Naţională Căi Ferate CFR S.A.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului aprobarea ordonanţei de urgenţă pentru reglementarea acestor măsuri financiar-fiscale.

Media
No rating yet

Comments are closed.