Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Domnule Tudose,

În Comisia pentru industrii şi servicii…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Dar atunci când prezintă Comisia de industrii şi Comisia economică să fie atentă…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

…pentru că avem un proiect – cred că din sesiunea din toamnă – un proiect prin care comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond, care a fost adoptat de Senat.

De asemenea, proiectul are aviz favorabil de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Proiectul îşi propune să prelungească valabilitatea licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean până în 31 decembrie 2013 ca urmare a necesităţii asigurării continuităţii serviciilor de transport public judeţean, precum şi să evite practicile ilicite în activitatea de transport public de persoane, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, prevăzute în anexă.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Vorbim despre o situaţie specială la nivelul aşa-zisei zone încă nemetropolitane Bucureşti-Ilfov, dar nu numai.

Această situaţie, însă, din acest moment, este datorată blocării…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Sper să nu mă oblige să repet, că a făcut parte din această dezbatere domnul Tudose.

Licitaţia privind alocarea dreptului de a avea acces pe aceste trasee a fost blocată de către unii dintre operatori, participanţi la licitaţie. Pentru a nu intra într-o situaţia de vid în ceea ce înseamnă transportul, asta a solicitat ministerul pentru a putea evita o dată, colectarea la buget; doi, asigurarea serviciului către cetăţeni; trei, intrarea în legalitate.

Noi am sesizat în timpul dezbaterilor la comisie aspectul pe care şi dumneavoastră l-aţi sesizat aici.

Din păcate, se pare că, la nivelul judeţului Ilfov şi Bucureştiului, acest lucru se perpetuează de vreo câţiva ani buni.

În consecinţă, noi am considerat, comisia, că, mai mult de un an de zile nu ar trebui să dureze toate formele de blocare a licitaţiilor.

În consecinţă, în acest interval de timp, dacă se finalizează procedura de licitaţie, nu e nevoie să se aştepte până în iunie 2014.

Dar suntem în faza procedurii, de aceea comisia a oferit această şansă să se intre în legalitate.

Media
No rating yet

Comments are closed.