Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a dezbătut pe fond proiectul de lege menţionat, proiect care – aşa cum s-a prezentat puţin mai înainte – este un act normativ, o înţelegere internaţională care prin obiectul de reglementare intră sub incidenţa Legii nr.590 privind tratatele şi reprezintă, în fapt, o ratificare a unui acord comercial între Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia, pe de o parte, Columbia şi Peru, pe de altă parte, asigurând acces pe piaţă, în primul rând, pentru producţii agricole, protecţia indicaţiilor geografice şi denumirii acestor produse, exceptări de la plata taxelor etc.

Potrivit Regulamentului Camerei, în urma dezbaterilor, membrii comisiei propun, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

Media
No rating yet

Comments are closed.