Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Vreau să subliniez faptul că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei.

De asemenea, Comisia pentru apărare a dat aviz negativ.

Proiectul de lege încearcă să reglementeze, incriminând fapta persoanei care nu posedă permis de conducere, sau care se află într-o situaţie dintre cele prevăzute la art.87 alin.(1) şi alin.(2) din actul normativ privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, ce se soldează cu deces sau vătămare corporală gravă.

Conţinutul constitutiv al infracţiunii propuse de către iniţiator prin prezentul proiect de lege coincide cu cel al faptei de ucidere din culpă în varianta agravantă, aşa cum este prevăzut în Codul penal.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului.

Media
No rating yet

Comments are closed.