Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Ca şi celelalte propuneri, proiectul pe care-l avem acum în discuţie a fost supus dezbaterii în fond la cele două comisii, Comisia juridică şi Comisia pentru industrii şi servicii.

Aş vrea să vă spun că şi aici Guvernul a înaintat un punct de vedere prin care nu susţine adoptarea iniţiativei.

De asemenea, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dat aviz negativ.

Proiectul dorea să reglementeze Ordonanţa nr.195 privind circulaţia pe drumurile publice în sensul instituirii unui sistem de recompensare a conducătorilor auto, care, în decursul unui an calendaristic, nu au fost sancţionaţi şi nu au cumulat puncte de penalizare prin acordarea pentru anul următor a două puncte faţă de pragul de 15 puncte pentru care se suspendă exercitarea dreptului de a conduce.

Acest amendament, precum şi multe alte amendamente au fost luate în discuţie de cele două comisii ca texte cuprinse în analiza comisiei privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, urmând să fie preluate, dacă sunt oportune, în forma finală de amendamente în raportul asupra proiectului de lege menţionat.

Prin urmare, membrii comisiilor propun respingerea acestui proiect de lege plenului Camerei.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.