Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrie şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege, proiect care are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor în vederea consolidării cadrului juridic privitor la performanţa energetică a clădirilor, ca urmare a necesităţii adoptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări comunitare în domeniu.

De asemenea, s-a ţinut seama şi de necesitatea îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României care derivă din calitatea sa de membru al Uniunii Europene.

Consiliul Legislativ a avizat proiectul.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic care, de asemenea, au avizat acest proiect favorabil.

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în mai multe şedinţe în luna martie şi aprilie 2013 şi au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Şi vă propun 3 minute la dezbateri generale, un minut pe articole.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Vă reţin numai o secundă. Ştiu că suntem cu toţii în mare grabă, dar am vrut neapărat să atrag atenţia asupra acestui act normativ şi asupra votului pe care-l vom da cu toţii. Vorbim de performanţa energetică a clădirilor şi este pentru România unul dintre cele mai importante, dacă vreţi… e una dintre cele mai importante măsuri din Planul naţional privind eficienţa energetică. De ce? 43% din energia din această ţară se consumă în clădiri, 40% din materialele de construcţie sunt construite… utilizate în clădiri, 30% din apele uzate, din clădiri, 20% din total deşeuri, din clădiri. Această… tot clădirile sunt şi responsabile cu 80% din consumul de energie termică, apă caldă, din România şi tot în jur de 60% din emisii se datorează consumului în clădiri.

Ca atare, cel mai mare potenţial pentru eficienţă energetică ni-l oferă clădirile, respectiv 50%. Inclusiv clădirea în care ne aflăm ar putea să beneficieze printr-un set de măsuri privind performanţa în eficienţă energetică de o reducere cu minim 50% din consumul actual.

De aceea, măsurile de astăzi sunt extrem de importante şi îi rog pe toţi colegii, mâine, la vot, să fie alături de noi şi de Guvern în promovarea acestui act normativ.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.