Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil proiectul de lege, proiect care are ca obiect reglementarea în sensul modificării şi completării Legii minelor, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se actualizarea definiţiilor şi completarea acestora, stabilirea unor proceduri simplificate de acordare a licenţelor de exploatare, cu luarea tuturor măsurilor pentru ca operatorii economici care primesc licenţe să-şi desfăşoare activitatea respectând tehnologiile de exploatare minieră, precum şi instituirea de obligaţii exprese referitoare la refacerea mediului afectat de activităţile miniere efectuate în perimetrul de exploatare.

La dezbaterea proiectului au participat invitaţi din partea ministerelor de specialitate, Ministerul Economiei, Ministerul de Finanţe, Agenţia Naţională de Resurse Minerale şi în urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi, spre dezbatere şi adoptare, cu amendamente admise şi amendamente respinse, aprobarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.