Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată

Domnul Iulian Iancu:

Da. Avem aşa. Pe de-o parte, o intervenţie directă în reglementarea ce este prevăzută în Ordonanţa nr.21 şi care se adresează protecţiei consumatorului, în încercarea de inserare a anumitor clauze în contractele încheiate de furnizorii de servicii financiare, respectiv, de limitare a sumei totale a penalităţilor de întârziere.

Guvernul nu susţine adoptarea şi, de asemenea, membrii comisiei, în unanimitate, propun respingerea acestei propuneri legislative, deoarece, în art.1 la Anexa Legii nr.193, se menţionează că sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului.

Prevederile art.93 lit.h) din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992, raportate la prevederile Legii nr.193/2000, acoperă, din punct de vedere juridic, paleta clauzelor abuzive care fac obiectul contractelor între consumatori şi furnizorii de servicii.

Media
No rating yet

Comments are closed.