Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Cele două comisii, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

În urma analizei, s-a observat că acest proiect încearcă reglementarea, prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195, a regulilor privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul prevederii exprese a perioadei de un an în care este aplicabilă obligaţia privind dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, iar, în urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului respingerea proiectului de lege.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.