Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Domnule preşedinte,

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. De asemenea, aş vrea să subliniez, în câteva cuvinte, faptul că acest proiect, această propunere se adresează proiectului de lege care are ca obiect completarea Legii nr.296 privind Codul consumului şi încearcă să creeze un cadru legal pentru anumite entităţi de a exercita acţiuni colective, care să protejeze interesele consumatorului.

În urma analizei, membrii comisiei propun plenului respingerea acesteia, deoarece, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atât prin Hotărârea Guvernului nr.882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, cât şi prin legislaţia specifică de protecţie a consumatorului, respectiv Ordonanţa nr.21/1992, Legea nr.363/2007, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului are toate atributele pentru a supraveghea piaţa produselor şi serviciilor oferite consumatorilor şi a lua măsurile necesare astfel încât să nu fie afectate viaţa, sănătatea, securitatea, precum şi interesele economice ale consumatorilor, inclusiv în zona de publicitate.

În ceea ce priveşte implicarea în procedura de conciliere, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului este obligată, conform legislaţiei în vigoare, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile în cazul în care se constată încălcări ale legislaţiei pentru protecţia consumatorului.

În consecinţă, în unanimitate, comisia propune respingerea acestei propuneri.

Media
No rating yet

Comments are closed.