Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în procedură de urgenţă cu proiectul de lege menţionat.

Senatul a adoptat proiectul, de asemenea, şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă au avizat favorabil acest proiect care, în fapt, propune intervenţii legislative ce vizează introducerea unei noi categorii de beneficiari ai sistemului de prestaţii sociale, respectiv, soţia sau soţul lucrătorilor independenţi, ca urmare a transpunerii art.2 din Directiva nr.41/2010.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună plenului adoptarea proiectului de lege, cu un amendament admis.

Media
No rating yet

Comments are closed.