Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să subliniez faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, comisiile pentru politică economică, juridică au avizat favorabil acest proiect de lege. Proiect de lege care are ca obiect de reglementare instituirea unor taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Practic, vorbind de exploatare forestieră, extracţia cărbunelui superior, cărbunelui inferior, petrolului brut, minereurilor feroase, minereurilor de uraniu şi toriu, minereurilor metalifere etc.

Impozitul se aplică veniturilor obţinute de operatorii economici. Operatorii economici calculează, declară şi plătesc lunar acest impozit până la data de 25 a lunii următoare.

La dezbaterile proiectului au participat, la nivel de secretar de stat, reprezentanţii Ministerului de Finanţe, Ministerului Economiei, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi reprezentanţi ai patronatelor.

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii celor două comisii propun cu majoritate de voturi Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse.

Media
No rating yet

Comments are closed.