Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem o ordonanţă de urgenţă care şi-a produs deja efectele. Ea a fost înaintată spre dezbatere în procedură de urgenţă în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii.

Proiectul a fost adoptat de Senat. A fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, precum şi faptul că a primit aviz favorabil de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul, aşa cum s-a menţionat, are ca obiect de reglementare scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2000 de tone de motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR – Călători S.A.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege menţionat.

Media
No rating yet

Comments are closed.