Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem o ordonanţă de urgenţă care şi-a produs deja efectele. Ea a fost înaintată spre dezbatere în procedură de urgenţă în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii.

Proiectul a fost adoptat de Senat. A fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, precum şi faptul că a primit aviz favorabil de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul, aşa cum s-a menţionat, are ca obiect de reglementare scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2000 de tone de motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR – Călători S.A.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege menţionat.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.