Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem spre aprobare proiectul de lege menţionat, pe care Senatul l-a adoptat, proiect care face referire la cele două societăţi de transport, gaze naturale şi energie electrică, în sensul trecerii în subordinea primului-ministru, şi modifică nişte acte normative, în sensul administrării şi deţinerii de stat la cele două societăţi, în scopul asigurării independenţei energetice a României.

Membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.