Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

O lege extrem de importantă avem în dezbatere în acest moment.

Este vorba despre legea menţionată anterior, respectiv Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 privind modificarea şi completarea Legii nr.220 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile.

Aş vrea să subliniez faptul că Senatul a adoptat proiectul.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul, proiect care are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei nr.57, care modifică şi completează Legea nr.220 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile în sensul consolidării cadrului legal din acest domeniu şi evitării supracompensării.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Aşa cum spuneam, avem un proiect de lege extrem de important, cu influenţe foarte mari în ceea ce înseamnă politica energetică a României şi, de asemenea, mediul investiţional din România.

Două precizări. În momentul de faţă vorbim despre un deceniu pierdut în domeniul energetic la nivelul Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană a ratat toate cele trei ţinte, respectiv: ţinta de reducere a consumului de energie cu 20%, ultimul raport al Comisiei Europene ne arată că vom atinge 16,7%; ţinta privind reducerile de emisii de bioxid de carbon, este o prăbuşire a schemei şi avem în momentul de faţă tarife de 2,5-3 euro pe tonă. Iar ţinta privind energia regenerabilă a înregistrat o abordare nearmonioasă la nivelul Uniunii Europene, adică legi şi sisteme diferite de promovare, suprapuse peste efectele crizei care au generat în primul rând prăbuşirea consumului, au determinat toate statele europene să facă un pas înapoi, respectiv s-a ajuns la limita de suportabilitate din partea consumatorului. Şi cred că vă aduceţi aminte de afirmaţia făcută de comisarul pentru industrie al Uniunii Europene care spunea că se desfăşoară un cataclism sistematic la adresa industriei europene datorită preţurilor la energie şi întăririi monedei euro.

Prin urmare, Uniunea Europeană acum este obligată să-şi redeseneze politicile energetice şi, în consecinţă, să-şi redefinească ţintele şi modul de atingere a lor. Prin urmare, ceea ce avem noi astăzi pe masă este o consecinţă a acestui tip de şoc înregistrat la nivelul întregii Uniuni Europene.

De asemenea, se constată în ceea ce priveşte energia regenerabilă abordări total diferite. Spre exemplu, state precum Danemarca, Germania, au procente deja de 20%, 17% în mixul energetic, iar alte state, precum Belgia şi Olanda, nu vor putea niciodată să atingă ţinta de 20% pentru că nu au condiţii meteo şi geologice propice.

Noi astăzi avem în consecinţa acestei abordări europene o nouă politică legislativă privind, pe de o parte, menţinerea interesului pentru energia regenerabilă şi încercarea realizării unui mediu predictibil ca urmare a semnelor de întrebare puse de acest şoc înregistrat la nivelul întregii Uniuni Europene privind politica în susţinerea energiei regenerabile.

Ce ne spune, însă, la nivel mondial politica energetică? Sursele regenerabile îşi vor dubla procentul mixo-energetic. Preţurile tehnologiilor au scăzut de la 15 eurocenţi, la 5 eurocenţi.

În consecinţă, noile tehnologii vor deveni mature, iar statele, începând cu 2020, iau în calcul să scoată din susţinere energia regenerabilă matură şi să o introducă în totalitate în condiţii de piaţă.

Cu alte cuvinte… şi acum încerc să-i dau un răspuns şi colegului nostru care a ridicat câteva teme punctuale, Domnia Sa spunea: “Domnilor, s-a introdus o cotă.” Cota există încă din Legea nr.220 din octombrie 2008, când am avut în vedere eventualele şocuri, aşa cum se înregistrează în momentul de faţă, i s-a permis Guvernul României să-şi stabilească cote. Deci le avem încă de la legea iniţială. Acum nu facem decât să introducem acea prevedere în funcţiune.

Doi. S-a vorbit aici de faptul că avem o variabilitate, că s-a ajuns la un volum foarte mare de energie regenerabilă în mixul energetic din România şi că el influenţează stabilitatea şi competiţia în piaţă.

Vreau să vă spun, stimaţi colegi, că energia regenerabilă, atunci când nu bate vântul sau nu este soare, cantitatea respectivă de energie trebuie să fie completată de la ceilalţi actori din piaţă, respectiv de la gaze, de la cărbune, de la hidro. Cu alte cuvinte, producătorii în energie regenerabilă plătesc sume substanţiale celorlalţi producători din energia clasică să poată asigura continuu cantitatea de energie.

Deci ceea ce la un moment dat pare a fi un beneficiu substanţial în favoarea energiei regenerabile se dovedeşte că nu e aşa, că el se transferă deopotrivă şi energiei clasice, pentru a asigura stabilitatea în sistem.

Şi ultima menţiune, cea legată de deşeurile forestiere. Vă rog să vă uitaţi, există un certificat în plus acordat prin această lege pentru biomasă. Un certificat în plus. Trebuie însă făcută notificarea la Uniunea Europeană şi obţinut acceptul pentru… Dar s-a acordat un certificat în plus pentru biomasă.

Având în vedere aceste aspecte şi necesitatea ca noi să ne menţinem în mediul predictibil, de aceea cred că este foarte important ca astăzi să ne exprimăm şi să susţinem prin vot noua formă a Legii pentru promovarea surselor regenerabile de energie.

Mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Şi la acest articol, şi la altele sunt câteva modificări de tehnică legislativă. Spre exemplu, aici vorbim şi de eroare materială. La punctul 7, deci, la art.I, pct.4, lit.b) a alin.(7), “…se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

Iar aici vorbim de litera b) şi la un moment dat spunem “reducerea numărului de certificate…”

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Poftiţi?

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Deci, pagina 10…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Scuze. Eu am văzut 7 la mine. Am crezut că vă referiţi la el.

Vă rog să precizăm şi pagina, ca să vă putem urmări.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

La pagina 10.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

La punctul 4.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Noi citim pe pagini.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

La art.I, pct.4, lit.b) a alin.(7), “se modifică şi va avea următorul cuprins.” Aici tăiem “la lit.b)”, pentru că este redundant. Vorbim chiar la lit.b) aici.

Deci, tăiem “la lit.b)” din text.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

10. Da.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Da. Litera b).

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Aceeaşi chestiune doar de corecţie. Avem E-SRE, modificăm abrevierea şi spunem: “…energiei din surse regenerabile de energie.”

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

În loc de prescurtare scriem dezvoltat: “energiei din surse regenerabile”. Şi tot aici…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Da.

Şi tot aici…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Iar tot aici, la alin.(3), unde stabilim amenzile, vorbim de amenzi de la 10 mii de lei până la 10 milioane de lei.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Şi trebuie să completăm aici “…prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa nr.2 privind regimul juridic al contravenţiilor.” Pentru că acolo este un plafon maxim. Noi aici dăm o amendă mai mare decât plafonul maxim şi trebuie să precizăm că e prin derogare.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Da. “prin derogare de la…”

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Aici, o intervenţie, în acelaşi sens, la alineatul (2), în loc de “ordonanţă de urgenţă” trebuie să trecem “lege”, “prezentei legi”, în loc de “prezentei ordonanţe de urgenţă”, “prezentei legi” şi devine astfel articolul III din lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.