Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să subliniez că acest proiect a fost adoptat de Senat. Este un proiect de lege care are ca obiect de reglementare modul de exercitare a evaluării şi controlului capacităţii administrative, măsurile care se pot stabili de către Autoritatea de Management POS Transport, sancţiunile aplicabile beneficiarilor direcţi, ca urmare a nepunerii în aplicare a măsurilor stabilite de către autoritatea în exercitarea controlului şi evaluării capacităţii administrative, precum şi căile de atac administrative împotriva actelor emise de Autoritatea de Management POS Transport.

Practic, demersul legislativ îşi propune să contribuie la consolidarea mecanismului instituţional aferent beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, în considerarea tuturor aspectelor relevate de către Comisia Europeană în cadrul scrisorii sale ARES din 2013, 826316 din 24 aprilie, cu privire la modificările majore apărute în procesul de restructurare a beneficiarilor POS Transport, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, precum şi Căile Ferate Române.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.