Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată în procedură de urgenţă spre dezbatere şi avizare în fond cu proiectul de lege menţionat, proiect care a fost adoptat de către Senat.

De asemenea, proiectul a obţinut şi avizele de la Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul reglementează, aşa cum s-a şi menţionat, şi adoptă măsuri cu caracter specific în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.