Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.-S.A.”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Ca întotdeauna foarte amabil. Însă aici avem un proiect de lege extrem de important. Vi-l supun atenţiei şi dumneavoastră şi colegilor, cu menţiunea că atât Comisia pentru industrii şi servicii, dar şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. Senatul a adoptat acest proiect de lege.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au avizat proiectul de lege.

Proiectul de lege se adresează unei situaţii special create în cadrul Companiei Naţionale de Căi Ferate, şi, în vederea echilibrării economico-financiare a societăţii, instituie măsuri financiare inclusiv pentru unele societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Două minute dezbateri generale, un minut pe articole.

Media
No rating yet

Comments are closed.