Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” – S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în condiţiile art.75 alin.(2) din teza a III-a din Constituţia României, republicată.

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis încă din 22.06.2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Comisia juridică, de disciplină a avizat negativ proiectul de lege, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat negativ acest proiect de lege, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a vizat negativ proiectul de lege, iar în urma dezbaterilor şi cu toate punctele de vedere expuse anterior, membrii Comisiei propun plenului respingerea acestui proiect de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.