După mai bine de două luni de la prezentarea, în ședința ordinară a Consiliului Județean Bacău din data de 23 februarie, unui set de recomandări privind transparentizarea instituției conduse de Dragoș Benea, în această săptămână am primit la sediul asociației răspunsul oficial din partea acesteia.

RYMD_Consiliul_Judetean_BacauReamintim că, printre recomandările transmise de RYMD Consiliului Județean se numără afișarea link-urilor funcționale către proiectele de hotărâre ce urmează a fi discutate, publicarea documentelor oficiale (bugete, procese verbale, rapoarte etc) în format deschis conform Parteneriatului pentru o Guvernare Deshisă, publicarea rapoartelor de activitate ale consilierilor în termenul prevăzut de lege (30 de zile de la sfârșitul anului) sau organizarea de dezbateri publice între cetățeni și reprezentanții politici.

Cu toate că solicitările noastre au constat în 11 subpuncte clar exprimate și argumentate, răspunsul CJ a evitat oferirea unor explicații precise. În plus, răspunsul acestora face referire doar la patru din cele 11 solicitări transmise.

Ce putem deduce din răspunsul CJ (documentul poate fi descărcat la acest link)

Una dintre solicitările noastre a fost aceea ca pe site-ul CJ să fie publicate toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi discutate la ședințele de CJ astfel încât acestea să poată fi consultate de cetățeni.

Răspunsul CJ la această solicitare face apel la Art. 2 din Legea nr.53/2003, care dispune doar publicarea actelor normative ce urmează a fi adoptate. În accepţiunea art.3, din legea anterior menţionată, actul normativ este definit ca fiind „actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală”. Corect. Însă, dacă ne dorim cu toții o transparență mai mare a proiectelor (iar majoritatea actelor nu sunt normative, ci administrative, deci legea nu obligă publicarea acestora), atunci Consiliul Județean ar trebui să le facă publice, indiferent dacă din obligație sau din dorința de a comunica mai eficient cu cei care i-au ales. În plus, un exemplu în acest sens îl reprezintă chiar site-ul Primăriei Bacău, pe care găsim, înainte de ședințe, documentele proiectelor administrative ce urmează a fi discutate (cu precizarea că unele dintre cele mai importate sunt adeseori ascunse, cum a fost și cazul proiectului de hotărâre privind legea 350/2005 aprobat la ultima ședință din 4 mai).

O altă solicitare a fost aceea ca anunţul de convocare al şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău să apară pe prima pagină a site-ului, marcat vizibil, în termenul prevăzut de lege. În acest moment, anunțurile privind organizarea ședințelor sunt publicate pe pagina Noutăți pe site, către care utilizatorul ajunge cu dificultate, link-ul fiind plasat doar în Footer (subsolul paginii).  Considerăm că un astfel de anunț ar trebui să fie publicat pe prima pagină, în cel mai vizibil loc de pe aceasta, la fel ca toate noutățile de interes pentru băcăuani.

Reprezentanții CJ evită să ofere o soluție, afirmând doar că CJ face publică întotodeauna ordinea de zi a ședințelor, nu numai pe site ci și în presa locală. Din nou, răspunsul ocolește întrebarea, în solicitarea prezentată în CJ noi am solicitat o mai bună poziționare pe site a anunțului astfel încât să poată fi văzut cât mai ușor de un utilizator neexperimantat cu platforma instituției și nu am precizat faptul că nu le-ar face publice.

Luarea cuvântului de către cetățeni în cadrul ședințelor CJ, idee respinsă în totalitate

Una dintre solicitările foarte importante în viziunea noastră a fost aceea de a introduce o nouă prevedere în regulamentul CJ astfel încât cetățenii băcăuani care doresc să transmită un mesaj sau să semnaleze o problemă să aibă posibilitatea de a lua cuvântul, în mod direct, înainte de fiecare ședință. Am propus și un timp estimativ de 30 de minute înainte de fiecare ședință în care orice cetățean care se înscrie din timp și anunță subiectul pe care dorește să-l prezinte să se poată exprima. Luarea cuvântului de către cetățeni este o practică ce se bucură de succes în alte consilii locale și județene din țară (de exemplu, la Cluj), iar în Bacău, unde participarea civică nu este deloc la cel mai înalt nivel, ar putea fi un semnal de deschidere din partea autorităților față de cetățeni.

Răspunsul la această solicitare face din nou referire la câteva aspecte pe care nu le-am solicitat, precum la faptul că ședințele sunt libere și oricine poate lua parte la acestea (fără a lua cuvântul) sau faptul că cetăţenii pot iniţia şi propune proiecte de hotărâri. Este invocată și Legea nr.215/2001, prin art. 52, care precizează că dreptul de a lua cuvântul, dar fără drept de vot, este acordat anumitor categorii de persoane după cum urmează: „prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar”. Cunoaștem aceste reglementări și nu am solicitat încălcarea lor, ci am cerut introducerea în ROF al CJ a unui articol care să prevadă și faptul că orice cetățean care se înscrie în timp util să se poate exprima în forul județean. Legea prevede că orice persoană invitată de primar/președinte Consiliul Județean poate lua cuvântul, astfel că situația ar putea fi rezolvată foarte simplu dacă președintele CJ ar invita fiecare cetățean care s-a înscris la luarea cuvântului.

Multe alte solicitări, precum cele privind organizarea de dezbateri publice sub forma unor întâlniri (și nu doar online), publicarea bugetului pe website-ul instituției în format deschis, publicarea programului de audienţă și întânirile cu cetățenii organizate de către consilierii județeni și rezultatele acestora (conform cu prevederile ROF) au rămas fără răspuns din partea reprezentanților Consiliului Județean.

Invocarea unor așa-numite bariere legale, care nu ar permite participarea cetățenilor, în cazul fiecărei solicitări, arată faptul că nivelul de deschidere față de cetățeni este, așa cum am semnalat de multe ori, inexistent, iar orice încercare de a deschide porțile instituțiilor locale este primită cu foarte mare reticență. Cu toate acestea, vom continua să facem tot posibilul astfel încât autoritățile să devină mai transparente și conștiente de faptul că cetățenii au dreptul de a ști care sunt rezultatele activității celor pe care i-au desemnat să le reprezinte interesele. De aceea, vom trimite o nouă solicitare privind transparentizarea activității Consiliului Județean, de această dată având în vedere și primul răspuns al instituției.

Media
No rating yet

Comments are closed.