Consiliul Judeţean Bacău anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului şi a taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău.

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 06.02.2015, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul în str. Calea Mărăşeşti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, în atenţia persoanei desemnate, Mariana Popa-Sofronea.

Documentaţia cu privire la această dezbatere poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Bacău sau direct pe site-ul Consiluilui Judeţean, accesând următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.