Deputatul PSD Miron Smarandache se interesează pentru oamenii de afaceri din Bacău: „Ajutoarele de minimis datorate de stat pentru investiţiile IMM-urilor vor fi decontate în cel mai scurt timp”Deputatul PSD de Bacău, Miron Smarandache, s-a interesat pentru cetăţenii judeţului într-o problemă extrem de importantă în actuala perioadă, respectiv sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

„Schema de ajutor de minimis, derulată de către Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) a fost aprobată prin HG nr. 274/15.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivul schemei îl reprezintă acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute de regulamentul UE, ocazie cu care în anul 2014, în bugetul DIMMMAT au fost alocate credite bugetare în sumă de 100.000 mii lei, iar credite de angajament în sumă de 250.000 mii lei”, a subliniat deputatul Miron Smarandache, în cadrul unei interpelări trimise ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea. Parlamentarul băcăuan a atras atenţia, de asemenea, că pentru acest an nu s-au alocat sumele necesare decontării creditelor de angajament (contracte încheiate cu beneficiarii schemei de ajutor de minimis în anul 2014, cu decont în anul 2015), astfel încât este imperios necesar aprobarea suplimentării creditelor bugetare la acest program, în sensul majorării bugetului la Capitolul 8001, Titlul 55, Articol 01, Alineatul 16 – „Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii”, de la suma de 205.000 mii lei la suma de 455.000 mii lei.La întrebarea deputatului social-democrat referitoare la suplimentarea menţionată, solicitată de altfel şi de oamenii de afaceri din Bacău, ministrul Andrei Gerea a spus că problema ridicată de Smarandache se va rezolva printr-o viitoare rectificare bugetară. „Prin Ordonanţa Guvernului nr.9/2014 pentru rectificarea legii bugetului de stat pentru anul 2014, s-au alocat Ministerului Economiei, pentru plata beneficiarilor schemei de ajutor de minimis, credite de plată în valoare de numai 100 milioane lei. Până la termenul limită prevăzut de art. 5 alin 11 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, respectiv 1 noiembrie 2014, s-au depus cereri de plată a ajutorului de minimis în sumă de aproximativ 170 milioane lei, din care, până la 31.12.2014 s-au achitat cereri de plată în limita celor 100 milioane lei acordate prin OG 9/2014, restul de 70 milioane lei fiind achitate din creditele de plată acordate din bugetul anului 2015. Prin legea bugetului de stat pe anul 2015 s-au acordat credite de angajament în sumă de 300 milioane lei. Întreprindem toate demersurile necesare ca, la prima rectificare bugetară, să fie alocate în bugetul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri creditele bugetare pentru plata beneficiarilor schemei”, a conchis ministrul Andrei Gerea în răspunsul trimis deputatului Miron Smarandache.
Media
No rating yet

Comments are closed.