ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Ministru Gabriela Szabo, Ministerul Tineretului şi Sportului.

De către: Deputat PSD Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Destinaţia proprietăţilor fostei UTC din judeţul Bacău.

Stimată doamnă Ministru,

Ministerul Tineretului şi Sportului a iniţiat mai multe propuneri de acte normative pentru a reglementa anumite aspecte privind proprietatea unităţilor din subordine, în special a Patrimoniului Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. Acesta a fost modificat în sensul că nu poate fi înstrăinat sau grevat de sarcini, pentru a proteja patrimoniul structurilor neguvernamentale de tineret. De asemenea, aţi urmărit ca fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti să poată avea dreptul de proprietate asupra imobilelor – construcţiile şi terenurile aferente, fondurilor băneşti şi altor active care au aparţinut fostului Comitet Judeţean al Uniunii Tineretului Comunist din judeţul în cauză, respectiv din municipiul Bucureşti, la data de 22 decembrie 1989, cu excepţia celor restituite în baza unor legi speciale de retrocedare sau înstrăinate de către fundaţia judeţeană pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Totodată, aceste fundaţii pot avea dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilelor, fondurilor materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale. 
Vă întreb cu respect, doamnă ministru:
1. Ce reglementări aveţi în vedere referitor la recuperarea patrimoniului fostului UTC, mai ales pentru redarea acestuia vechea destinaţie, respectiv sprijinirea tineretului, prin reîntoarcerea acestui patrimoniu în administrarea MTS?
2. Ce modificări aveţi în vedere pentru interzicerea înstrăinării patrimoniului existent în prezent în folosinţa structurilor de tineret?
3. Cine stabileşte legalitatea documentelor prin care patrimoniul fostului UTC să revină fundaţiilor judeţene de la nivelul fiecărui judeţ unde există cazuri de acest fel?
4. Care sunt proprietăţile aflate în patrimoniul fostului UTC din judeţul Bacău şi se s-a întâmplat cu acestea după 1990?

Solicit răspuns scris.
Deputat PSD Bacău,
Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.