ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Marius Nica, Ministerul Fondurilor Europene.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Punerea în aplicare a „Acordului de Parteneriat” în vederea accesării fondurilor europene.

Stimate domnule Ministru,

Comisia Europeană a încheiat recent cu România un „Acord de Parteneriat”, document programatic extrem de important, ce va facilita ţării noastre să acceseze 33 de miliarde de euro până în 2020. Documentul prevede modul în care România poate intra în posesia acestor sume importante de bani europeni aferenţi perioadei de referinţă 2014-2020, fonduri care pot contribui esenţial la reducerea decalajelor de dezvoltare și la relansarea economiei românești. Acest Acord de Parteneriat stabileşte în mod clar modul în care vor fi alocați banii europeni, mai ales în ceea ce priveşte desfăşurarea investițiilor din următorii ani. 
Ştiţi foarte bine că România trebuie să parcurgă cel mai corect drum pentru atingerea obiectivelor de creștere economică, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, iar documentul respectiv reliefează demersurile comune ale țării noastre și ale Uniunii Europene pentru identificarea celor mai bune strategii în vederea atingerii obiectivelor de reducere a decalajelor existente între regiuni, creșterea gradului de ocupare, a promovării incluziunii sociale și educației performante. „Acordul de parteneriat” este documentul programatic care guvernează cheltuirea fondurilor europene de către România în perioada de programare curentă 2014-2020. Pentru această perioadă, valoarea totală a fondurilor alocate pentru România este de 33 de miliarde, din care aproximativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune.
Vă întreb respectuos, stimate domnule ministru:
1. A fost finalizat dialogul dintre autorităţile române abilitate şi serviciile Comisiei Europene pentru definitivarea programelor operaționale pentru care vor exista finanţări încă din acest an?
2. În ce mod se asigură Ministerul Fondurilor Europene că, autoritățile de management vor veghea ca banii europeni să fie cheltuiți răspunzând nevoilor cetățenilor? 3. Care sunt principalele priorități ale Acordului de Parteneriat pentru România şi când vor fi acestea puse în aplicare?

Solicit răspuns scris.
Deputat PSD de Bacău,
Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.