Smarandache-Miron-AlexandruÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Ministru Graţiela Leocadia Gavrilescu. Ministerul Mediului. Apelor şi Pădurilor.
De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.
Obiectul întrebării: Infestarea apelor lacului protejat Bacău II de pe râul Bistriţa cu substanţe chimice.

Stimată doamnă Ministru,

În zona lacului de acumulare Bacău II de pe râul Bistriţa a fost înregistrată zilele trecute o alertă de posibilă infestare cu substanţe chimice, fapt ce a determinat autorităţile să preleveze probe atât din apă, cât şi din aer, pentru a stabili cauza mirosului persistent semnalat pe un areal important. în paralel, factorii decizionali au demarat o anchetă, în vederea stabilirii cu exactitate dacă se confirmă ipoteza iniţială, respectiv cea de infestare a apei şi aerului în urma unei deversări de deşeuri toxice. Mai mulţi agenţi economici care au activitatea în imediata apropiere a malului râului Bistriţa au fost verificaţi, şi, de asemenea, vor fi urmăriţi şi locuitorii din zonă, care şi-au făcut un obicei din a arunca gunoaiele din gospodarii la întâmplare, în apa Bistriţei şi în lac.

Specialiştii susţin că în cazul confirmării unei poluări masive cu substanţe chimice a apelor Bistriţei, precum şi a subsolului zonei, acestea ar putea afecta serios vegetaţia şi fauna din Lacul Bacău II, aflat sub regim de protecţie speciala avifaunistică, în Reţeaua ecologică „Natura 2000”. Lacul Bacau II găzduieşte 11 tipuri de habitate, care cuprind aproximativ 169 de specii de păsări.

Vă întreb respectuos, stimată doamnă Ministru:

1. Care sunt concluziile specialiştilor în urma anchetei desfăşurate privind poluarea râului Bistriţa în zona lacului protejat Bacău II?

2. Cum intenţionează autorităţile abilitate să protejeze acest lac de extinderea haotică a procesului de urbanizare din zonă, respectiv ce măsuri s-au luat împotriva construcţiilor fără autorizaţie şi la foarte mică distanţă de mal?

3. În ce bază au fost acordate autorizaţii de funcţionare în zona lacului Bacău II unor societăţi care folosesc substanţe chimice, chiar colectare de produse petroliere şi uleiuri uzate?

4. Care este pedeapsa prevăzută de legile în vigoare pentru poluarea unor cursuri de apă situate în regim naţional de protecţie specială?

Solicit răspuns scris.

 

Media
No rating yet

Comments are closed.