Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Domnului Viceprim-Ministru Costin Borc. Ministerul Economiei. Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Ineficienţa activităţii Consiliului de Export.

Stimate domnule Viceprim-Ministru,

Având în vedere că întreaga economie românească se bazează pe antreprenori, dar şi necesitatea unui dialog constructiv, consider că se impune o analiză pertinentă a eficienţei activităţii Consiliului de Export, precum şi reactualizarea legislaţiei reglementatoare. Astfel, potrivit datelor publicate atât de Eurostat, cât şl de INS, în ultimii ani România nu a reuşit să reducă deficitul dintre importuri şi exporturi. Cifrele anului 2015 arată un deficit comercial al României, cu doar 32 de miliarde de euro exporturi şi 36 de miliarde de euro importuri.

De asemenea, rezultatele desprinse din cadrul Programului de promovare a exportului pentru anul 2015, al Consiliului de Export dezvăluie o altă realitate tristă: din 90 de târguri au fost realizate doar 45, iar din 75 de misiuni economice, au fost efectuate doar 9! Aceste rezultate denotă faptul că Consiliul de Export nu are eficienţa economică prevăzută prin programul de guvernare şi bugetul alocat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Mal mult, cadrul legislativ lasă ia latitudinea membrilor Consiliului de Export adoptarea de noi membri, chiar dacă acesta funcţionează sub capacitatea maxima admisă. Rezultatele slabe, înregistrate ca urmare a activităţii derulate de către Consiliul de Export, exprimă şi necesită o reevaluare a membrilor acestei structuri, prin prisma îndeplinirii articolului 1.2 din Hotărârea nr.486/2004, şi anume îndeplinirea „valorii exportului realizat de membrii acesteia să reprezinte minimum 30% din valoarea totală a exportului realizat în domeniul sau ramura”.

Având în vedere cele menţionate, precum şi deschiderea antreprenorilor autohtoni de a participa activ la construcţia unui dialog social, consider că investitorii români trebuie cointeresaţi în Comitetul Multisectorial, precum şi în Comitetul de Export, în conformitate cu Hotărârea nr. 486/2004 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Export, pentru ca împreună să se identifice oportunităţi concrete pentru a ajuta o categorie importantă de antreprenori, care au nevoie să se dezvolte şi să găsească şanse noi de relansare.

Luând în considerare situaţia expusă, vă întreb respectuos, domnule Vicepremier:

1. Cum consideraţi activitatea Consiliului de Export, precum şi rigiditatea sa în a accepta noi membri din rândul antreprenorilor români?

2. Care sunt în prezent oportunităţile oferite de Guvernul României antreprenorilor români?

3. Ce strategii are Ministerul condus de dvs. pentru dezvoltarea şi promovarea mediului antreprenorial românesc?

Media
No rating yet

Comments are closed.