Adresată: Domnului Andrei Dominic Gerea, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Soluţii pentru rezolvarea problemelor firmelor din zona Moineşti.

Stimate domnule Ministru,

Societăţile comerciale din zona Moineşti-Comăneşti-Dărmăneşti au avut recent o întâlnire în vederea susţinerii intereselor generale ale firmelor în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu băncile şi societăţile de asigurări, cu furnizorii de utilităţi şi servicii publice. Manifestarea, organizată sub genericul „Identificarea problemelor şi nevoilor firmelor”, şi-a propus să stabilească anumite direcţii de acţiune în vederea rezolvării nevoilor stringente din activitatea cotidiană, precum şi să formuleze idei strategice privind dezvoltarea economică a localităţilor din judeţul Bacău.

Principalele probleme ale firmelor din zona Moineşti, respectiv din localităţile arondate colegiului meu parlamentar, Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Berzunţi, Măgireşti şi Poduri, se referă la instabilitatea cadrului legislativ; modificările aduse Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, care împiedică agenţii economici să-şi planifice corect bugetul de venituri şi cheltuieli; presiunea fiscală împovărătoare, mai ales în ceea ce priveşte plata TVA la facturare, nu la încasare, fapt ce pune în dificultate firmele care sunt obligate să plătească lunar TVA-ul pe facturile emise, deşi încasările se realizează mult mai târziu; dubla impozitare a profitului, respectiv o dată impozit pe profit -16%, şi încă o dată impozit pe dividende; lipsa unor facilităţi pentru reinvestirea profitului, precum şi scutirea de la plata impozitului etc.

Având în vedere problemele semnalate de societăţile comerciale din zona Moineşti, vă întreb respectuos domnule ministru ce soluţii aveţi în vedere pentru corectarea deficienţelor semnalate şi, în general, pentru conturarea unui mediu de afaceri sănătos şi benefic dezvoltării economice generale?

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD de Bacău,

Miron Smarandache

Media
No rating yet

Comments are closed.