Necula-CosminStimaţi colegi,

Declaraţia mea de astăzi se intitulează “Niciun abuz nu poate justifica un bine general”.

Practic, prin această declaraţie politică vreau să vă prezint un mesaj din partea cetăţenilor municipiului Bacău, a unora dintre ei, şi consider că este obligatoriu să prezint cuvânt cu cuvânt ceea ce au scris aceşti cetăţeni.

Eu, aşa cum este şi normal într-o democraţie adevărată, voi fi purtătorul mesajului pe care aceşti cetăţeni vor să-l adreseze instituţiei supreme, a democraţiei.

Cred cu tărie că într-o democraţie şi într-un stat de drept nu trebuie să existe niciun abuz care să justifice un bine general, nu există niciun interes naţional care să justifice vreo eroare a instituţiilor, astfel: subsemnaţii, aşa cum au fost înscrişi în tabelul anexat petiţiei, reprezentăm o entitate importantă din municipiul Bacău, însumând un număr de societăţi comerciale mici şi mijlocii care activează în cadrul Centrului comercial Romalion şi Bialex din Bacău.

Solicităm sprijinul în vederea eliminării unei situaţii care trenează de mult timp, dar pe care am suportat-o tacit fie din lipsă de timp sau de curaj, fie din speranţa că odată şi odată se va schimba ceva în bine în atitudinea autorităţilor statului faţă de contribuabilii mici şi mijlocii din România.

Problema pe care v-o supunem atenţiei este generată de nenumărate acţiuni şi campanii ale ANAF, realizate în număr din ce în ce mai mare şi pe perioade din ce în ce mai lungi.

Din punctul nostru de vedere, aceste controale sunt menite să denigreze sau să distrugă în totalitate acest tip de comerţ, susţinut în proporţie covârşitoare de capitalul autohton. Ne simţim înjosiţi şi umiliţi de modul în care se desfăşoară acţiunile de control din cadrul Operaţiunii “Cristal” desfăşurate de ANAF, întrucât inspectorii fiscali, care se pretind a fi reprezentanţi ai acestui stat de drept, par a urmări pas cu pas ruinarea noastră materială, dar şi psihică.

Aceşti funcţionari, plătiţi din impozitele achitate de către noi, lună de lună, ne controlează aproape permanent doar pe noi şi ne aplică sancţiuni foarte aspre, chiar dacă şi în opinia dumnealor, exprimată prin viu grai cu ocazia controlului, sancţiunile aplicate sunt acordate în baza unei legislaţii interpretabile.

Considerăm că în cele ce ne priveşte, în momentul de faţă, ANAF este hotărâtă să facă totul în scopul determinării noastre de a renunţa la activitatea comercială şi să alegem, în schimb, poziţia de asistaţi social.

Menţionăm că activitatea comercială desfăşurată în cadrul complexului comercial menţionat mai sus, susţine în prezent viaţa de zi cu zi a mai bine de 500 de persoane, contribuitoare la bugetul local şi la bugetul general.

Nu putem să mai acceptăm eticheta de mari evazionişti, cum de multe ori am fost numiţi, pentru că în realitate suntem oameni simpli, care au ales să-şi ia viaţa în propriile mâini, să lupte cu birocraţia şi cu caracterul interpretabil al legilor.

Suntem, de cele mai multe ori, mangeri, vânzători, manipulanţi, în acelaşi timp. Întocmim şi documente primare de contabilitate, alergăm şi după autorizaţii, iar, la finalul unei zile de muncă, se întâmplă să plecăm acasă cu autobuzul întârziat, având în buzunar câţiva zeci de lei.

Cu toate aceste greutăţi, plătim o mulţime de taxe şi impozite care rămân în România, nu sunt transferate în conturi din afara ţării, ne plătim asigurări sociale şi nu suntem o povară pentru sistemul de stat.

În această perioadă, campaniile cristaline ale ANAF nu fac decât să ne complice şi mai mult viaţa şi asta nu pentru că suntem verificaţi şi controlaţi sistematic de multe ori cu urmări dezastruoase pentru bugetul fiecăruia dintre noi.

După cum ştiţi, în Bacău, activează un număr de peste 5 lanţuri comerciale, a căror cifră de afaceri depăşeşte de sute de ori capacitatea noastră financiară şi care au acaparat piaţa românească. Este firească bănuiala că acestora le-ar conveni să dispărem şi noi de pe harta propriei noastre ţări, ca să producă ei şi mai mult.

Dureros este că statul român, deşi declară public prin reprezentanţii săi de seamă că comercianţii mici şi mijlocii reprezintă un interes major pentru economia naţională, ajută, practic, multinaţionalele prin astfel de campanii cristaline atât de agresive, atât de distructive, desfăşurate pe perioade suficient de mari şi cu foarte multă consecvenţă, încât să poată spulbera mici comercianţi locali.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, deşi suntem mici, nu suntem grupaţi în asociaţii, nu avem o apărare bine pusă la punct, ca a marilor noştri concurenţi, dar suntem motivaţi de nevoile personale şi de hotărâri care ne fac să luptăm de la egal la egal şi moral pentru afacerile noastre, pentru că de aici trăim şi noi şi familiile noastre, iar din impozitele şi taxele plătite de noi trebuie să fie finanţate şcolile şi spitalele României.

Nu înţelegem de ce noi nu putem beneficia de prezumţia de nevinovăţie, ca şi megaconcurenţii noştri. De câte ori se porneşte o astfel de campanie suntem din start catalogaţi şi trataţi ca infractori.

Nu înţelegem de ce legislaţia le permite lor să funcţioneze într-un sistem, iar noi să fim amendaţi pentru că funcţionăm ca ei. Nu înţelegem de ce noi facem mereu obiectul unor campanii şi ei, nu. Precizăm că, pe parcursul campaniei naţionale de control care, în fapt, ne vizează doar pe noi, toţi clienţii noştri afectaţi indubitabil de prezenţa copleşitoare a echipajelor ANAF, migrează într-un număr mare spre lanţurile megaangrosiştilor.

Aşa fiind, vă solicit, în mod respectuos, ca în uzanţa prerogativelor constituţionale pe care le aveţi şi în virtutea cărora vă desfăşuraţi activitatea, în calitate de deputat al României, să ne sprijiniţi în aflarea răspunsului real la următoarele întrebări: 1. de ce nu s-au impus niciodată controale preventive, în urma cărora să ne se explice foarte clar cum trebuie să ne organizăm legal activitatea şi se preferă controale cu caracter punitiv, fiind în cunoştinţa caracterului de imprevizibil şi interpretabil al legislaţiei româneşti? 2. de ce, în decursul ultimului an de zile, am fost singurii supuşi operaţiunilor de control tip CRISTAL din oraşul nostru, deşi, aşa cum am menţionat mai sus, în municipiul Bacău există şi alte centre comerciale cu obiect similar de activitate? 3. există solicitări adresate de ANAF de către marile lanţuri comerciale care au dus la efectuarea controalelor asupra activităţii noastre în cadrul centrelor comerciale de tipul celor care activăm? Solicităm acest lucru, deoarece inspectorii fiscali prezenţi în această perioadă în centrul nostru, au lăsat să se înţeleagă că întreaga lor acţiune e cauzată de reclamaţiile făcute de către megaangrosişti. 4. au fost sau sunt efectuate activităţi de monitorizare a activităţii marilor lanţuri comerciale de tip METRO sau SELGROS, inclusiv ale clienţilor care cumpără de la aceştia cantităţi mari de produse, declarând că fac achiziţia în numele persoanelor fizice? Dacă nu, din ce motiv nu s-a făcut acest lucru? Dacă da, care sunt, totuşi, concluziile? 5. cum este asigurată, de către reprezentanţii ANAF respectarea principiului nediscriminării noastre faţă de marile lanţuri comerciale de tip METRO şi SELGROS, cu ocazia efectuării operaţiunilor de tip CRISTAL? 6. câte controale au fost efectuate în ultimul an de zile, cu privire la activitatea lanţurilor comerciale de tip METRO şi SELGROS şi al clienţilor acestora? 7. care este actul normativ primar sau secundar, sau terţiar şi care este conţinutul notei de fundamentare a acestora, care stau la baza operaţiunii CRISTAL? 8. inspectorii ANAF beneficiază de sporuri, prime raportate la cuantumul amenzilor acordate în timpul acţiunilor CRISTAL? 9. există vreun act oficial care să reglementeze modul de acţiune a reprezentanţilor ANAF pe parcursul controalelor efectuate? Şi, dacă da, care este cuprinsul acestuia?

Încheiem, prin a sublinia următoarele: suntem contribuabili, muncim şi luptăm pentru viaţa cotidiană, încercăm din răsputeri să respectăm legislaţia noastră interpretabilă şi într-o continuă schimbare şi dorim să fim respectaţi şi trataţi ca atare.

Nu suntem mari evazionişti ai României, ci simpli oameni oneşti, care vor să fie şi mai mult susţinuţi, decât călcaţi în picioare şi umiliţi de organele de control plătite din taxele şi impozitele achitate de noi.

Nu cerem clemenţă şi nici iertarea greşelilor. Cerem egalitate, şi nu discriminare în tratamentele aplicate. Cerem o abordare corectă şi imparţială a legislaţiei, o verificare şi o monitorizare nediscriminatorie, controale clare şi constructive, fără interpretări la limita legii, fără sancţiuni discutabile şi excesive.

Suntem micii comercianţi locali şi vrem să fim trataţi egal şi nediscriminatoriu faţă de megacompetitorii noştri, măcar să pornim mereu de la aceleaşi premise în faţa organelor de control.

Stimaţi colegi,

Aceasta a fost scrisoarea pe care un grup de mici comercianţi din municipiul Bacău au trimis-o către noi, către Parlamentul României şi ar fi bine ca indiferent de culoarea politică pe care o are Guvernul, indiferent de cine va veni să ne conducă pseudotehnocraţi sau oameni politici, ar fi foarte important ca aceste organe de control ale statului să înveţe că abuzul nu are culoare politică, iar abuzul distruge, într-adevăr, România.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.