Smarandache-Miron-Alexandru

M-am adresat oficial conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a rezolva o solicitare a corpului profesoral al Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” din municipiul Moineşti referitoare la introducerea geografiei ca materie de bacalaureat la liceele cu profil Protecţia mediului. Am supus atenţiei o problemă prezentată de respectivele cadre didactice, care, prin intermediul meu, au rugat ministerul de resort să analizeze o nemulţumire existentă în prezent în ceea ce priveşte programa claselor cu specializarea Protecţia mediului.

Concret, dascălii reclamă faptul că absolvenţii acestor clase cu profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul Protecţia mediului, sunt nevoiţi să susţină examenul de bacalaureat, la alegere, la una dintre materiile chimie, biologie sau fizică, şi nu geografie, aşa cum ar fi normal la cursurile cu respectivul specific. De asemenea, profesorii mai susţin că elevii de la profilul menţionat au în prezent o singură oră de geografie pe săptămână, fapt nefiresc având în vedere că alte specializări liceale, care nu au nimic în comun cu mediul, au câte două ore săptămânal. Cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” din municipiul Moineşti au mai subliniat că elevilor de la Protecţia mediului le-ar fi mai uşor să dea bacalaureatul din geografie, deoarece este o materie strâns legată de principiile generale de mediu, şi, de asemenea, luarea unei asemenea măsuri ar creşte şi gradul de promovabilitate la examenul de maturitate. Având în vedere considerentele prezentate, am rugat ministrul să verifice cu celeritate propunerea profesorilor Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti şi să formuleze un răspuns la petiţia acestora, eventual cu propunerile aferente în vederea susţinerii actualei configuraţii a disciplinelor la care absolvenţii claselor de Protecţia mediului susţin examenele de bacalaureat.

În răspunsul remis, MEN a precizat că în conformitate cu prevederile art. (2) alin. (1) din OMEN nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, „Examenul de bacalaureat naţional – 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin”.

Ministrul educaţiei a mai afirmat că potrivit metodologiei menţionate, absolvenţii învăţământului liceal, filiera tehnologică, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, pot susţine proba E) d), proba scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare, la una dintre disciplinele aflate în cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe ale naturii: fizică, chimie, biologie”. Totodată, conducerea MEN a anunţat că în cadrul filierei tehnologice, proba scrisă la alegere poate fi susţinută la disciplina geografie, precum şi la alte discipline aparţinând ariei curriculare „Om şi societate”, doar de către absolvenţii cu specializările din profilul Servicii: tehnician în turism, tehnician în administraţie, tehnician în activităţi economice, tehnician în hotelărie.

„Având în vedere că examenul de bacalaureat reprezintă evaluarea realizată la finalizarea studiilor, adaptată rezultatelor învăţării obţinute pe parcursul studiilor liceale, posibilitatea modificării listei disciplinelor la care se poate susţine examenul de bacalaureat va putea fi luată în considerare în măsura în care se va modifica curriculumul aferent învăţământului liceal”, se mai menţionează în răspunsul trimis de MEN.

Sper ca acest document să le folosească cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” din municipiul Moineşti, care mi-au solicitat să aduc în atenţia ministerului problema amintită. Sunt deschis şi altor propuneri care vin din zona învăţământului băcăuan, deoarece propunerile profesorilor şi învăţătorilor noştri pot fi luate în considerare la nivelul conducerii MEN. Aştept, aşadar, şi alte sugestii pertinente, pentru a reuşi să facem cât mai multe lucruri bune pentru destinele educaţiei din judeţul Bacău, dar şi pentru dezvoltarea armonioasă a generaţiei tinere.

Media
No rating yet

Comments are closed.