Smarandache-Miron-Alexandru

M-am adresat, printr-o interpelare parlamentară, conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale, în care am declarat susţinerea pentru activitatea centrelor de excelenţă pentru elevii merituoşi din judeţul Bacău. În documentul trimis MEN, am apreciat că sute de elevi din judeţul Bacău urmează în prezent cursurile unui centru de excelenţă destinat elevilor din învăţământul primar, în cadrul unui proiect aflat în al doilea an de desfăşurare. Programul prevede implicarea elevilor din mai multe localităţi ale judeţului, între care şi oraşul Comăneşti din colegiul meu parlamentar, iar în acest an şcolar numărul beneficiarilor este exponenţial mai mare decât anul trecut. La proiectul respectiv participă elevi din clasele I-IV, însă cadrele didactice care se ocupă de pregătirea elevilor o fac pe bază de voluntariat.

Este important de menţionat faptul că respectivele activităţi de ajutorare a elevilor nu dispun de finanţare din partea statului, singurul sprijin venind din partea şcolilor care asigură locaţiile necesare cursurilor. În cadrul Centrului de excelenţă din Comăneşti sunt pregătiţi cei mai buni elevi din ciclul primar la disciplinele matematică, limba română, istorie, biologie şi geografie, un exemplu lăudabil, foarte bun pentru a fi aplicat şi în alte localităţi ale judeţului Bacău.

În răspunsul formulat, conducerea Ministerului Educaţiei a amintit că prin OMECTS nr. 5577/2011 a fost aprobată Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, în baza căreia, la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au fost înfiinţate centre de excelenţă în care elevii sunt pregătiţi suplimentar la disciplinele la care aceştia dovedesc aptitudini deosebite.

„Pentru stimularea elevilor capabili de performanţă, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează anual olimpiade şi concursuri pentru fiecare disciplină studiată de elevi în şcoală, dar şi pentru discipline care nu se regăsesc în planul cadru, cum ar fi astrofizica sau astronomia. Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a acestor evenimente, se alocă importante sume de bani, atât pentru organizare, cât şi pentru premierea elevilor care obţin rezultate deosebite la fazele naţionale ale competiţiilor. Totodată, Ministerul Educaţiei Naţionale suportă toate cheltuielile legate de pregătirea şi selectarea elevilor care participă la olimpiadele internaţionale, precum şi cheltuielile legate de participarea echipelor (transport, taxe de participare, vize, diurne) la aceste competiţii.

În conformitate cu prevederile HG nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale premiază anual toţi elevii care au obţinut medalii la olimpiadele şi concursurile internaţionale, şcolile în care aceştia învaţă şi cadrele didactice care i-au pregătit”, a precizat ministrul învăţământului.

Totodată, Ministerul Educaţiei Naţionale mi-a comunicat că instituţia oferă bursa de performanţă „Meritul Olimpic”, care se atribuie în anul şcolar următor celui în care au obţinut distincţia, pe durata anului şcolar, inclusiv a vacanţelor, conform prevederilor HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare. De asemenea, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, începând din anul 2011, olimpicilor internaţionali li se acordă şi burse de merit, al căror cuantum lunar este diferenţiat pe nivel de performanţă, în funcţie de salariul minim garantat pe economie la data conferirii acesteia.

Ministerul Educaţiei Naţionale m-a asigurat că este preocupat în continuare de stimularea elevilor capabili de performanţă, având în vedere dezvoltarea unor noi programe menite să-i sprijine pe aceştia. Sunt un susţinător al acestor proiecte de încurajare a meritocraţiei şi am recomandat conducerii Ministerului Educaţiei să stimuleze creşterea numărului elevilor din învăţământul preuniversitar în aceste centre. Sper ca tot mai mulţi elevi din colegiul meu parlamentar să obţină rezultate deosebite, în aşa fel încât, pe lângă diplome, să primească şi stimulentele financiare cuvenite din partea statului.

Media
No rating yet

Comments are closed.