Smarandache-Miron-Alexandru

Am abordat la nivel guvernamental problema modernizării infrastructurii rurale, componentă extrem de importantă în vederea scoaterii din izolare a comunelor şi satelor româneşti, cu precădere ale celor din judeţul Bacău. În acest sens, m-am adresat oficial ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin, căruia i-am cerut să-mi prezinte programele destinate modernizării infrastructurii rurale, precum şi stadiul actual al acestora.

În interpelarea mea, am precizat că Programul naţional pentru aşezămintele culturale din mediul rural şi mic urban, derulat de Ministerul Culturii, prevede că pentru înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, obiectivele Programului prioritar naţional privind reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, se vor realiza de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, prin accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Astfel, finanţarea pentru realizarea acestor obiective este disponibilă, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate de management, a elaborat Ghidul solicitantului şi alte precizări privind derularea programului.

Având în vedere interesul considerabil al primarilor privitor la acest program, consider că primăriile din judeţul Bacău trebuie să cunoască o serie de prevederi referitoare la implementarea acestor proiecte. În consecinţă, l-am întrebat pe ministrul Constantin cum pot edilii băcăuani să îndeplinească obligaţiile referitoare la depunerea proiectelor eligibile pentru modernizarea infrastructurii din mediul rural, dar şi care este stadiul proiectelor depuse, respectiv câte dintre ele au primit finanţare.

Este vital pentru comunităţile rurale să intre în astfel de programe de modernizare şi să acceseze banii distribuiţi de stat în acest sens, deoarece pericolele care pândesc satele româneşti sunt multiple, de la depopulare la sărăcie, şi de la lipsa locurilor de muncă la pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti. Oamenii de la ţară au nevoie ca de aer de alternative sociale, culturale şi economice, iar acest Program de modernizare a infrastructurii trebuie exploatat la maximum de către toate comunităţile. Personal, voi face demersurile necesare pentru ca aşezările din colegiul meu parlamentar să dispună de toate informaţiile necesare în vederea iniţierii unor astfel de proiecte de resuscitare rurală, iar cultura este un element fundamental în ecuaţia succesului programelor respective.

Media
No rating yet

Comments are closed.