În urma unei solicitări depuse de noi pe data de 5 februrie la registratura Consiliului Județean, reprezentanții instituției ne-au transmis că suntem așteptați în ședința ordinară de luni, 23 februarie, începând cu ora 10, la Sala mare de Ședințe a CJ, pentru a lua cuvântul pe tema transparenței procesului decizional din această instituție.

Astfel, așteptăm din partea dumneavoastră opiniii/observații pe care să le aducem la cunoștința consilierilor județeni cu privire la transparența activității pe care o desfășoară. Ne puteți trimite opiniile dumneavoastră pe pagina de Facebook sau pe email, la adresa contact@rymd.ro. Până acum am identificat o serie de măsuri care ar îmbunătăți transparența procesului decizional, lista rămânând deschisă pentru observațiile/sugestiile dumneavoastră:

Organizarea ședințelor Consiliului Județean Bacău

 • Agenda şedinţei Consiliului Județean Bacău să includă, la afişarea ei pe site, linkuri funcţionale către toate proiectele de hotărâre care urmează să fie discutate. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevede că proiectul de lege trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.
 • Anunţul de convocare a şedinţei Consiliului Județean Bacău (data, loc, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului csjbacau.ro, marcat vizibil. În prezent apare doar în cadrul secțiunii Noutăți pe site.
 • Să fie stabilită o procedură clară de luare a cuvântului de către cetățeni în ședințele CJ: să fie stabilit un timp de 30 de minute înainte de fiecare ședință care să poată fi acordat cetățenilor care doresc să ia cuvântul, iar înscrierea să se poată face online, inclusiv în ziua în care se organizează şedinţa. În prezent pentru a te înregistra trebuie depusă o cerere scrisă la Registratura CJ, cu câteva zile înainte de şedinţă.
 • Procesul verbal al ședințelor să fie afișat în timpul prevăzut de lege (maxim trei zile după ședință). În prezent, termenul nu este respectat, procesul verbal al ultimei ședințe din 29.01.2015 nefiind încă afișat. Legea 215/2001 – „În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.”
 • Bugetele, procesele verbale ale ședințelor ordinare, extraordinare, ale ședințelor comisiilor de specialitate, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) și celelalte documente de interes public să fie publicate în format deschis (excel, word etc). Măsura vine în acord cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), semnat de către Guvernul României, ce reprezintă un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. Termenul pentru implementarea acestor politici a fost sfârșitul anului 2014.

Activitatea consilierilor județeni

 • Toate documentele redactate de aceștia (declarații de avere, interese, rapoarte de activitate, cv-uri) să fie publicate în format deschis (excel, word), în conformitate cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă;
 • Într-o pagină separată a website-ului să fie precizate următoarele informații pentru fiecare consilier județean:
 1. datele de contact (e-mail, telefonul)
 2. orele de audienţă şi locaţia acestora
 3. audiențele/întânirile cu cetățenii organizate și rezultatele acesteia, conform cu prevederile ROF. Potrivit 79, alineatul (1), „Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte comisiei de specialitate din care fac parte o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu cetăţenii. Problemele deosebite se vor prezenta în plenul consiliului judeţean”.
 4. rapoartele de activitate, în format deschis, în termenul prevăzut de ROF al CJ. Potrivit Art. 79, alineatul 2, „Fiecare consilier şi comisie de specialitate sunt obligaţi să prezinte consiliului judeţean un raport de activitate, în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, care va fi făcut public”. În prezent, niciun consilier județean nu și-a făcut public raportul de activitate pe anul 2014.
 5. Adoptarea, de către consilierii județeni, a modelului Raportului de activitate propus de RYMD, realizat în conformitate cu dispozițiile legale. Raportul este disponibil la acest link.

Lista este în continuare deschisă.

Media
No rating yet

Comments are closed.