Mulţumesc, domnule preşedinte.

Raportul înlocuitor asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene.

În temeiul dispoziţiilor articolului 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cererea de reexaminare a legii.

Prezenta lege a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor şi trimisă Preşedintelui la promulgare în data de 26 iunie 2014. În data de 10 iulie 2014, Preşedintele României a solicitat reexaminarea legii, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 a instituit prin articolul I un termen de 180 de zile de la data intrării ei în vigoare, în care comisia prevăzută la art.5 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România finalizează situaţia terenurilor agricole şi forestiere aflate în domeniul public sau privat al statului, după caz, al unităţilor administrativ teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Articolul I, punctul 2 din legea trimisă spre promulgare, modifică articolul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115, în sensul stabilirii unui termen de 270 de zile. Legea a fost aprobată de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională în data de 24 iunie 2014 şi trimisă Preşedintelui României spre promulgare în data de 26 iunie 2014.

Termenul de 180 de zile stabilit de art.I al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 a expirat în data de 22 iunie 2014, astfel că orice modificare adusă acestui termen nu a mai putut fi realizată fără încălcarea principiului neretroactivităţii legii.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în data de 30 septembrie 2014.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) pct.1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art.61 şi 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat cererea de reexaminare în şedinţa din 14 octombrie 2014 întocmind raportul iniţial prin care s-a admis cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6, alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, precum şi pentru prorogarea unor termene cu amendamente admise redactate în anexă.

Media
No rating yet

Comments are closed.