Cosmin_NeculaCosmin Necula, deputat PSD de Bacău, se numără printre cei 9 inițiatori ai unui proiect de lege care propune ca o persoană declarată în conflict de interese sau incompatibilitate să nu mai poată ocupa o funcție în cadrul instituției timp de trei ani.

Potrivit noului proiect, persoanele aflate în cele două situații nu vor mai putea ocupa aceeași funcție într-un termen de 3 ani de zile, perioadă în care pot avea însă orice altă funcție publică.

Hotnews.ro scrie că Agenția Națională de Integritate a răspuns într-o adresă că propunerea legislativă “urmărește diminuarea până la eliminare a sancțiunilor ce decurg din încălcarea regimului conflictelor de interese și incompatibilitaților în așa fel încât persoana în cauză să nu mai poată ocupa aceeași funcție eligibilă care a generat starea de incompatibilitate ori conflictul de interese, dar să poată ocupa orice altă funcție”.

Modificările propuse prin noul proiect de lege
Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic – Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr, 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 3 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
(2 ) Dacă persoana a ocupat funcţia de deputat, senator sau parlamentar european nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste funcţii pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, fiind incompatibilă cu aceste funcţii.”
3. Teza finală a art. 25 alin. (2) devine alin. (3) Şi va avea următorul cuprins:
”(3) în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.”
4. Alineatele (3j şi (4) ale art. 25 devin alineatele (4) Şi (5).

Media
No rating yet

Comments are closed.