Declaraţia politică de astăzi vine să prezinte în faţa dumneavoastră un proiect de lege referitor la: “Reglementarea meseriei de asistent supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ.”

Asemenea societăţii româneşti, sistemul naţional de învăţământ va trebui să intre în etapa maturizării sale, să depăşească etapa experimentărilor, să adopte şi să creeze instituţii capabile să aducă siguranţă şi certitudine în dezvoltarea copiilor noştri.

Unul dintre momentele în care dezvoltarea concretă a copiilor reprezintă unul dintre paşii spre drumul cel drept este creşa şi grădiniţa, alături de care familia reprezintă şi creează universul relaţional. Este important ca oamenii pe care îi va întâlni copilul în aceste microuniversuri să-i asigure acestuia dezvoltarea raţională şi echilibrată a personalităţii, a sferei de cunoaştere şi, în paralel, o stare de securitate fizică şi psihică. Astfel de persoane cu care intră în contact copilul, exceptând familia, obligatoriu trebuie să aibă un anumit tip de pregătire şi se presupune că această pregătire este suficientă pentru a asigura dezvoltarea armonioasă psihosocială a copilului. De asemenea, aceste persoane au datoria de a asigura integritatea fizică a copiilor, inclusiv prin măsuri de prevenţie sau prin măsuri concrete de îndepărtare a stărilor de pericol.

Prin prezentul proiect de lege se reglementează practic o profesie care are efecte pe termen lung asupra copiilor noştri. Orice experienţă trăită de copil în primii ani de viaţă va da roade mai târziu, iar deprinderile de relaţionare şi dezvoltarea psihocomportamentală din timpul învăţământului preşcolar sunt definitorii pentru viitorul acestuia.

Alături de educatori, personalul reglementat prin prezentul proiect de lege are rolul de a garanta o bună educaţie şi supraveghere a copiilor preşcolari. Desprinderea copilului de familie la o vârstă fragedă nu este un lucru uşor, iar lipsa unor persoane specializate în cadrul instituţiei de învăţământ poate avea repercusiuni asupra psihicului copilului preşcolar.

Copiii trebuie să crească şi să se dezvolte în mijlocul şi prin grija unui colectiv abilitat să le ofere siguranţă fizica şi emoţională. Astfel, alături de educatori, este obligatoriu ca personalul care intră în procesul educaţional să fie specializat, şi nu doar muncitori necalificaţi, aşa cum sunt în prezent.

Astfel, prin obligativitatea cursurilor de specialitate, personalul poate să supravegheze într-un mod mult mai eficient şi, mai mult decât atât, poate să efectueze cu succes acţiuni preventive prin care să asigure un climat de siguranţă copiilor. Asistentul-supraveghetor trebuie să cunoască noţiuni privind modul de abordare a problematicii copilului în perioada copilăriei timpurii, specificul dezvoltării sale în această perioadă, elemente de igienă şi sănătate a copilului, dar şi noţiuni privind măsurile de prim ajutor.

Este necesară reglementarea statutului acestui tip de personal cu atribuţii de asistent-supraveghetor în unităţile de învăţământ preşcolar, întrucât în momentul de faţă volumul mare de muncă nu permite acestora o supraveghere şi o îngrijire optimă a copiilor. Recunoaşterea socială a acestui personal este esenţială dacă dorim să avem un învăţământ civilizat şi de calitate. De asemenea, se impune o reevaluare a grilei de salarizare pentru acest tip de personal, având în vedere că, în momentul de faţă, salariul nu poate să-i asigure nici măcar un trai decent şi să-l consideri totuşi muncitor necalificat în contextul în care lucrează şi are grijă de copiii noştri mi se pare prea puţin.

Ignorarea acestei categorii de personal va conduce la periclitarea sistemului de învăţământ, întrucât un număr din ce în ce mai mare de salariaţi aleg să părăsească acest sistem. Sunt bine-cunoscute situaţii în care s-au produs accidente regretabile, în care au fost implicaţi copii preşcolari, nu din rea-voinţă sau neatenţie, ci tocmai din cauza lipsei personalului de supraveghere şi a lipsei pregătirii acestuia. Trebuie să înţelegem că aceşti oameni care trudesc în grădiniţe sunt o verigă fără de care sistemul de învăţământ nu va putea merge înainte. Mai mult decât atât, rămâne la latitudinea dumneavoastră, stimaţi colegi, reglementarea acestui tip de profesie şi faptul că trebuie să acceptăm că aceşti profesionişti nu sunt doar muncitori necalificaţi, ci trebuie să aibă o calificare şi o pregătire specială.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.