Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Constantin Avram,

“Sistemul bancar şi fiscalitatea excesivă sunt frânarii economiei româneşti!”

Cu foarte multe ocazii mi-am exprimat rezervele cu privire la susţinerea sinceră a mediului de afaceri, în special a IMM- urilor de către sistemul bancar, tocmai pentru că am contact permanent cu acest subiect. Acest sentiment, această convingere mi se consolidează pe măsură ce contactul meu cu oamenii de afaceri din colegiul nr.6 Bacău se permanentizează din ce în ce mai mult. Audienţele pe care le organizez în ziua de joi a fiecărei săptămâni îmi aduc în atenţie gravele probleme ale capitaliştilor români în relaţie cu instituţiile bancare!

Majoritatea punctelor de vedere converg către concluzia descurajantă a tuturor celor care au deschis o afacere, că sistemul bancar românesc nu susţine în niciun fel continuarea afacerilor şi nici dezvoltarea acestora! Este o concluzie periculoasă din moment ce majoritatea întreprinzătorilor se plâng de dobânzile ridicate la credite, de lipsa simetriei juridice între creditor şi creditat, de limitarea plafoanelor destinate dezvoltării unei companii, ca să nu mai vorbim de practica instituţiilor bancare a patru niveluri de garantare a unui credit bancar necesar continuării activităţii (capital de lucru) sau dezvoltării afacerii. Este vorba aici de garantarea creditului prin ipotecă imobiliară, prin implicarea FNGCIMM, prin avalizarea personală a unor documente bancare (bilete la ordin, cecuri etc.) şi prin contractele de fidejusiune pentru penalităţi şi majorări.

Investitorul român sau străin constată foarte uşor în aceste condiţii că unitatea bancară nu este nicidecum un partener de afaceri (care, de regulă, preia o parte a riscului unei afaceri), ci mai degrabă un vânător de întreprinzători mai puţin informaţi din lipsa unei consultanţe juridice de specialitate, un specialist în plasarea capitalului cu profit maxim şi risc zero, un doritor al preluării comportamentului agenţiilor imobiliare, adică un “cămătar” cu legea în mână! Este aspră comparaţia, dar realităţile din economia românească o să ajungă băncile din urmă, aşa cum afirma un investitor în cadrul audienţelor săptămânale.

Evident este faptul că eu, în calitate de deputat, nu pot interveni în relaţiile dintre un client investitor şi unitatea bancară, dar problematica supusă atenţiei mele de către aceşti investitori mă determină să intensific demersurile specifice unui parlamentar de a modifica legislaţia care reglementează relaţia investitorilor cu instituţiile bancare, tocmai pentru a evita ocazia de a fi martorul “dictaturii băncilor în economia românească” aşa cum nu demult se exprima cineva!

Şi ne mai plângem că nu sunt bani la bugetul naţional, că nu avem suficiente resurse pentru educaţie, sănătate sau armată, dar oricum percepţia investitorului român este aceea că “băncile sunt stat în stat” şi nu ştim dacă vom putea modifica această tristă percepţie a celor care au avut curajul să deschidă o afacere şi să mai facă câteva locuri de muncă! Locuri de muncă generatoare de taxe şi impozite la bugetul de stat.

Iar dacă la această sumbră imagine se alătură “haiducia fiscală” practicată de stat, nu trebuie să ne mai mire de ce numărul firmelor ce se închid este cu mult mai mare decât al celor nou înfiinţate.

Media
No rating yet

Comments are closed.