sedinta CL 30 septConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Totodată, a fost publicat pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa ordinară de miercuri. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Catinca Popescu, pictoriţă naivă.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE -CONSILIER LOCAL

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, precum şi pentru cel din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Ia organizarea celei de a XXIX – a ediţie a Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfăşura în perioada 01-04 octombrie 2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a „Taberei Internaţionale pentru Tineri”, în perioada 17-24 octombrie 2015 în Petach Tickva, Israel.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « George Bacovia », la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională « Devianţă şi Criminalitate, Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET », ce se va desfăşura în perioada 19-20 noiembrie 2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de cultură “George Apostu” Bacău, la desfăşurarea programului “Zilele Centrului de cultură “George Apostu” – 25 ani de la înfiinţare” în perioada 12-17 octombrie 2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar „Constantin Brâncoveanu” la organizarea evenimentului „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 09 -11 octombrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău”.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 121 din 30.06.2015 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 171 din 31.08.2015 privind aprobarea perioadelor de valabilitate şi tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 10 din 30.01.2015 Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacovia.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE in vederea instalării si operării, prin atragere de capital privat, a unei CENTRALE TERMICE DE COGENERARE DE ÎNALTA EFICIENTA CU PUTERE TERMICA DE MAX. 10 MWt, ce va funcţiona cu combustibil biomasa, in vederea asigurării unei surse regenerabile de producere a energiei termice pentru consumatorii municipiului Bacau

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Gen. Dr. Dragomir Badiu.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESC ARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spaţiului cu destinaţia cabinet medical şi a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr.3-5.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESC ARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 55,90 mp aflat în incinta PT nr. 84 din Bacău, str. Banatului, nr. 3, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESC ARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora în condiţiile legii.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coş de fum, în scopul casării şi demolării acestuia în condiţiile legii.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile – mijloace fixe, situate pe str. Milcov, nr. 49, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Dăncuţă Dobrin.

Iniţiator-VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

24. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2015 – noiembrie 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

25. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2015.

DANIELA POZÂNĂREA – DIRECTOR D.A.S. BACĂU

26. Diverse.

Media
No rating yet

2 Response Comments