În data de 13 februarie a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 18 februarie, orele 13.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani.

Iniţiator – dl. Romeo Stavarache,  primarul Municipiului Bacău

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.

Iniţiatori – Consilieri Locali: dl Bîrzu Ilie şi d-ra Adam Isabela-Elena

  1. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău prevăzut în HCL nr. 304/2014.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau”.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

  1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.16859/14.01.2015.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului local și județean sunt publice, astfel încât orice cetățean interesat poate asista la discuții. Pentru mai multe informaţii despre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local accesaţi următorul link.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.