Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa extraordinară în data de 5 iunie 2015, ora 12.00,la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 7/ 30.01.2015

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federaţia Română de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori din Bacău

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacau nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată înfiinţarea Club Sportiv Municipal Bacau 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacau

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului „Sărata II”.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Realizare elemente de siguranţa si intervenţii in caz de incendiu pentru obiectivul Reabilitare si dotare cu echipamente a centrului social de îngrijire pentru persoane vârstnice – Bacau ”

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Comments are closed.